top of page

 תקנון האתר ותנאי שימוש

בכל מקום בתקנון או באתר שנעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר.

1. בעלת האתר – אושרית דוד בע"מ ח.פ 516192481

2. האתר –YAD2STYLE.COM , אתר אינטרנט.

3. המוצרים לפי הקטגוריות המוצעות באתר - וכל מה שנמכר באתר  – מוצע למכירה.

4. הרוכשים - כל גולש באתר  - לצורך קניית מוצרים מהאתר .

5. כתובת למשלוח המוצרים שניקנו באתר ישלחו בדואר – הכתובת שנרשמה ע"י המזמינה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

6. היום בו בוצעה הזמנה – יקבע היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי.

7. טיפול בהזמנה יהיה ימי העסקים א-ה ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

 

הוראות כלליות

1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים ומוצרים - יד שניה, וחדשים ,והוא בבעלות בעלת האתר ומנוהל על ידה.

2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות למפעילה:

טלפון: 0544834104  ; כתובת דוא"ל: oshritd117@gmail.com

1. הוראות תקנון זה הוא בין בעלת האתר לבין הרוכשים באתר.

1. כל רוכשת באתר שמבצעת הזמנה ו/או רכישה באתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה, היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר או בעלת האתר או לאנשים הקשורים להפעלת האתר , בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

1. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1. תמונות המוצרים המוצגות באתר הם המוצרים עצמם , "שנייה בסטייל " - עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר מוסכם ומובהר, כי התמונות יהיו כמה שיותר ברורות , ונעשה את מיטב כדי להציג תמונות מדויקות ככל האפשר.

1. יובהר ויודגש כי המוצאים , הם מוצרי יד שניה , או חדשים , ואין מלאי של מוצרים דומים. 

1. המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים בשקלים חדשים, המחירים כוללים מע"מ, ואינם כוללים דמי משלוח.

1. "שנייה בסטייל " רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. לאחר ביצוע הזמנה של מוצרים באתר לא יהיו שינויי מחירים.

 

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות באתר

1. רכישה באתר לא מחייבת רישום לאתר – לאחר בחירת המוצרים לרכישה יש לבצע מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. שם יש למלא את כל פרטי המזמינה וזה מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.

2. יובהר כי האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטים של הרוכשת , אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

3. יש להקפיד לרשום את כל הפרטים הנדרשים במדויק. 

אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו לרוכשת. 

במקרה שהמוצרים יחזרו לאתר בגלל פרטים מוטעים, תחויב הרוכשת בתשלום בגין דמי משלוח.

4. בעת ביצוע ההזמנה ע"י הרוכשת , נבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמינה בדבר אישור העסקה.

5. אם לא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי, תקבל הרוכשת הודעה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.

6. יודגש כי כל רוכשת באתר רשאית להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

• הרוכשת הינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

• המזמינה הינה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

1. האתר יהיה זכאי שלא לאשר הזמנה של רוכשת מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעת בלעדי, במקרים בהם:

• אם בעת ההרשמה לאתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.

• אם בוצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר, באתר או בצדדים שלישיים כלשהם.

• אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

• אם ישנו חוב כספי לאתר או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

• אם כרטיס האשראי שברשות המזמינה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

1. לאחר שנמסרו הפרטים של הרוכשת באתר , והפרטים אושרו וניתנה הסכמת המזמינה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, האתר רשאי, אך לא חייב, להציג או לשלוח למזמינה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני ומסרונים. 

בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. 

 

הרוכשת נותנת את הסכמתה לכך שהאתר יהיה רשאי לשלוח לתיבת הדואר האלקטרונית שלה הודעות אלקטרוניות  בעלות תוכן פרסומי, שיווקי וכיוצא בזה . כל מזמינה רשאית להסיר את עצמה מרשימת התפוצה כאמור בכל עת באמצעות שליחת בקשת הסרה.

1. לאחר שהרוכשת הזינה את פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. 

עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את המפעילה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו באתר.

1. אם יתברר שכרטיס האשראי של הרוכשת אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי , האתר יצור קשר עם הרוכשת באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

זכויות יוצרים

1. כל זכויות הקניין הרוחני, תיאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של המפעילה מראש ובכתב.

3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, במוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמת האתר מראש ובכתב.

4. השם "שנייה בסטייל" וכן דומיין האתר YAD2STYLE.COM  , סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

5. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

מדיניות פרטיות

1. כדי לרכוש מוצר, אפשר לבחור שם משתמש וסיסמה , אשר יקלו על הרוכשת , ברכישות הבאות, - לא חובה.

 

הרוכשת תספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

2. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטה ו/או הנובעים מכוח עליון, האתר, לא תהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לרוכשת  אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

3. האתר עושה מאמץ לספק לרוכשים בו חווית קניה ושירות תקין ובאיכות גבוהה. במאתר יש מערכות ונהלים לאבטחת מידע. למרות זאת אין בכך כדי להבטיח הגנה מלאה על המידע שיימסר לאתר דרך האתר. 

לכן , האתר אינו מתחייב שהשירותים המוצעים באתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי המפעילה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר .

4. האתר משתמשת בחברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה לצורך בדיקת ואבטחת המידע. 

5. חברת סליקת האשראי עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי. 

האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה לרכישה תקינה. 

6. פרטים האישיים של כל מזמינה ישמרו במאגר המידע של המפעילה. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

7. כל רוכשת זכאית לבקש מהאתר למחוק לשנות או לתקן את הפרטים האישיים המופיעים במאגר המידע, 

והאתר יפעל בהתאם להוראות הדין.

8. האתר ימנע, ממסירת נתונים ממאגר המידע שברשותו לידי צד שלישי, ותעשה זאת רק במקרה בו ניתנה הסכמה מפורש למסירת המידע. האתר ימסור את המידע האישי רק אם תהיה מחויבת לעשות זאת על פי דין ו/או ע"י רשות מוסמכת וכן לצורך ביצוע השירותים.

9. האתר רשאי להשתמש בנתונים האישיים אשר ימסרו באתר ובמידע שתאסוף אודות הרגלי הגלישה של המזמינה ושל הגולשים באתר, וזאת לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, יצירת קשר (במידת הצורך) או לצורך מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. המידע שנאסף בדרך זו אינו מידע מזהה.

10. האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות, ללא מתן הודעה מראש לרוכשים.

 

מקום השיפוט והדין החל על התקנון ותנאי שימוש האמורים האלו, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד.
מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין הקשור ו/או הנובע מתקנון ותנאי השימוש באתר זה, יהיה בבתי המשפט המוסמכים לכך.

payment methods

אופציות לתשלום באתר

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments

bottom of page